Wat Doen wij?

The Resurrection Church heeft verschillende afdelingen die zorgen voor een duidelijke structuur. Elke afdeling heeft een eindverantwoordelijke.
Een keer per drie maanden wordt een vergadering georganiseerd met alle verantwoordelijken van de afdelingen en het team van oudsten. 
Elke zondag komen we samen in het gebouw “De Hoeksteen” te Stadskanaal. 
De diensten zijn iedere zondagmiddag van 14:00 uur tot  16:00 uur. 
Adres : Velingspad 1 9502 RA Stadskanaal 
Jeugd en kinderwerk: 
Tijdens iedere dienst is er creche (0 t/m 4 jaar), zondagschool (4 t/m 12 jaar) Juniordienst (12 t/m 16 jaar) 
De jeugd van The Resurrection Church is een integraal onderdeel van de gemeente. Voor elke leeftijd is er binnen de gemeente volop ruimte en aandacht om:  * Te groeien in persoonlijke relatie met de Here God en zijn principes toe te passen in zijn/haar leven (studie, toerusting en erediensten)  * Te groeien in gemeenschap (ontmoeting en relatie opbouw met elkaar rondom de eredienst en bij gemeentelijke activiteiten)  * Persoonlijke gaven en talenten te ontdekken en te ontwikkelen door jeugd/tieners actief te betrekken in alle onderdelen binnen en buiten de gemeente.  * De voorbeeldfunctie van ouders en tieners in te vullen en hen daarin te ondersteunen.  De inzet van de gemeente zal ondersteund worden door een (kerkelijk) werker (lees: professional) onder jongeren.   Jeugdavonden 2x per maand op vrijdagavond  
Iedere vrijdagavond is er bijbelstudie en gebed vanaf 20:00 uur   
Nachtgebed is één maal per maand op vrijdag van 20:00 uur-00:30 uur   De afdeling gebed organiseert bidstonden in de kerk, bij mensen thuis en activiteiten waar het gebed centraal staat.  Het gebed is zowel een voorrecht als een verantwoordelijkheid; het is een heilige opdracht. We worden in de Bijbel opgeroepen (aan)biddend voor Gods troon te komen, biddend Zijn wil te zoeken, biddend te strijden voor het evangelie en biddend in het leven te staan.
We bidden om vervuld te mogen worden met de Heilige Geest, zodat we in het licht mogen wandelen en ons hele leven tot eer van God mag zijn. Bidden is onmisbaar voor de groei van ons geloof en voor het wandelen met God.  Tijdens de eredienst neemt het gebed een belangrijke plaats in, maar ook bij de gebedsgroepen of andere bijeenkomsten waar men bijeenkomt in de naam van de Heer. We willen graag dat het gebed een grotere rol gaat spelen bij de individuele gemeenteleden in hun relatie tot God. Er is ook ruimte voor ‘ziekenzalving’, zoals genoemd in Jakobus 5. Het is belangrijk om met elkaar en voor elkaar te blijven bidden en danken.
Vrouwenochtend is er iedere donderdag van 9:30 uur – 11:00 uur Vrouwenbijeenkomst.
Eenmaal per maand op zaterdag van 10:00 uur-12:00 uur is er een Vrouwen bijeenkomst.