Hoe kun je ondersteunen?

Alle bijdragen zijn welkom en daar zijn we u dankbaar voor!  The Resurrection Church is een zelfstandig kerkgenootschap en door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. 
Rekeningnummer: NL79RABO 0316 9755 24   t.n.v. The Resurrection Church.

Als multiculturele kerk houden wij ons bezig met mensen van het AZC die niet zelf naar de kerk kunnen gaan. The Resurrection Church ondersteunt deze mensen door hen elke zondag naar de kerk te halen en terug naar AZC te brengen.
Wij hebben een auto die mensen van verschillende plaatsen ophalen en terugbrengen. 

Gewenste situatie: In de toekomst willen we een 9 persoons bus kopen om de kosten die wij maken met het vervoer te beperken.