Home

Wereldwijd zijn er velen die de weg van het christelijke geloof wandelen. Leden van alle leeftijden beleven en belijden hun geloof en ontmoeten broeders en zusters in de naam van de Heer. Vanzelfsprekend is dit niet, en vanzelf gaat het niet.
De tijd dat de kerk wel vanzelf leek voort te leven is voorbij. Op veel plaatsen kraakt het kerkelijk leven in al zijn voegen. Het einde van de vanzelfsprekendheid brengt bij velen onzekerheid en verwarring. 
Onze gemeente heeft alleen toekomst, wanneer zij de opgestane Heer volgen en vertrouwen op Gods Geest. Op die weg leren wij ook om verder te zien dan de grenzen van onze eigen gemeente.
In de kerk hunkeren wij naar vernieuwing van de Heilige Geest. Vaak zien we te weinig dat wereldwijd de kerk een snelgroeiende beweging is. Het is onze overtuiging dat Gods Geest nog steeds werkt. Wij zijn ervan overtuigd, dat Gods beloften en koningschap ook aan mensen van vandaag een nieuw heilzaam perspectief bieden.  The Resurrection Church heeft verschillende afdelingen die zorgen voor een duidelijke structuur.
Elke afdeling heeft een eindverantwoordelijke. Een keer per drie maanden wordt een vergadering georganiseerd met alle verantwoordelijken van de afdelingen en het team van oudsten. 
Doordat wij een multiculturele kerk zijn, willen we alle mensen van verschillende culturen blij maken met onze manier van muziek maken.  
Elke zondag komen we samen in het gebouw:”De Hoeksteen” te Stadskanaal.   
Tijd: van 14:00 uur tot  16:00 uur.   
Adres : Velingspad 1 9502 RA Stadskanaal.